Ones de xoc

Què son las ones de xoc?

La unitat d’Ones de xoc d’ICATME a l’Hospital Quirón Dexeus, està en funcionament des de 1999, sent pioners a Barcelona en aquesta mena de tractaments. El seu responsable és la Dra. Anunciación Español Barrull.

Les ones de xoc són ones electromagnètiques, ultrasons de molt alta energia que s’expandeixen segons les lleis de l’acústica i, atès que els teixits presenten propietats acústiques similars a l’aigua, les ones de pressió es propaguen en el cos sense originar danys en els teixits circumdants.

Durant el tractament la pell i els teixits que travessa no sofreixen cap mal.

Casos clínics tractats amb ones de xoc extracorpòries

El tractament amb Ones de xoc Extracorpòries, molt eficaç en el tractament dels càlculs renals, constitueix en ortopèdia una forma eficaç de tractament.

Els dolors aguts i crònics de les parts toves de l’aparell locomotor així com els problemes de consolidació òssia constitueixen per a pacient i metge un problema de difícil solució.

El tractament amb ones de xoc no és invasiu ni cruent, desencadena canvis biològics que originen la formació de nous vasos sanguinis que condueixen a la regeneració tissular i consegüentment a la curació.

El tractament amb ones de xoc no és invasiu ni cruent, desencadena canvis biològics que originen la formació de nous vasos sanguinis que condueixen a la regeneració tissular i consegüentment a la curació.

Tendinopatía calcificada del supraespinoso – Después de 4 sesiones
Tendinopatía calcificada del supraespinoso – Después de 4 sesiones
Mujer de 75 años. Fractura intertrocantérea fémur. 5 meses de evolución. 2 sesiones.
Mujer de 75 años. Fractura intertrocantérea fémur. 5 meses de evolución. 2 sesiones.

Efecte analgèsic

Les ones de xoc tenen un efecte analgèsic en alterar la seqüència d’estimulació dels mecanismes del dolor. L’efecte regenerador ve condicionat per la capacitat de formació de nous vasos sanguinis que desencadenen processos biològics, tant en les tendinitis com en els ossos, on després de provocar una fractura en la cortical òssia, es desencadena la formació d’un nou call ossi, igual que ocorre en una fractura fresca.

Les calcificacions tendinoses s’arriben a dissoldre.
El dolor crònic muscular arriba desaparèixer per l’acció directa de l’ona de xoc en el punt de dolor miofascial o punt gallet o “trigger point”.

El nombre de sessions per pacient és variable, depenent del tipus de patologia i de l’evolució dels símptomes. Oscil·la entre 3 i 6, encara que no existeix límit al número d’aquestes.

No s’han descrit efectes secundaris greus, tan sols l’aparició de petèquies o hematomes subcutanis i erosions cutànies lleus en el punt d’aplicació després del tractament, que remeten espontàniament. L’aplicació de gel local immediatament després d’aquest, minimitza la seva aparició.

El tractament amb ones de xoc ha d’aplicar-se quan els tractaments conservadors habituals (repòs, medicació anti-inflamatòria, fisioteràpia, infiltracions locals, rehabilitació…) no ha tingut èxit i, sempre abans si és possible, del tractament quirúrgic.

Contacta amb nosaltres