Docència i investigació

Vols que valorem el teu CV per a realitzar una rotació, una estada formativa i per a optar a la plaça MIR en traumatologia?

ÁREA DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

Al llarg d’aquests 25 anys han obtingut el títol d’especialistes més de 20 metges del pla MIR, tant espanyols com estrangers.
* Guia Docent o Itinerari Formatiu Tipus de l’Especialitat de CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
* Supervisió i nivell de responsabilitat dels MIR durant l’atenció continuada.

El nostre centre és un dels Departaments acreditats pel Ministeri igual que per a la Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, per al desenvolupament assistencial en pràctiques dels futurs especialistes.

Tanto a nivel hospitalario como ambulatorio procedentes de distintas universidades (UB, UAB, UIC, UPF, etc.).

La majoria estrangers de diferents països europeus, llatí-americans, Àfrica i països àrabs. La xifra actual supera al llarg d’aquests anys a més de 150 els especialistes estrangers que han realitzat períodes de formació, ja sigui global o en les diferents unitats superespecialitzades.

Superen en aquests moments la xifra de més de 400 metges nacionals i procedents de països de tot el món.

Activitat Universitària

– Per la seva estreta col·laboració amb les universitats de Barcelona (UB, UAB, *UIC) i per tractar-se d’un Institut Universitari, les activitats que hem realitzat al llarg dels anys a través de tots els membres del Departament, podem agrupar-les en: Càtedra de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia de la UAB (Prof. Enric Càceres), Càtedra de Traumatologia de l’Esport (Prof. José María *Vilarrubias), Professor Titular de la UAB (Prof. Xavier Mir), Professor Titular de la UPF de Rehabilitació (Dr. Prof. Angel Sánchez), Professor Associat Dr. Jordi Font i Professor Associat Dr. Joan Leal. S’han realitzat un total de 8 doctorats en l’especialitat per diferents universitats de Barcelona que desenvolupen la seva activitat en *Icatme.

– Realització de Tesis Doctorals. Molts al llarg de la nostra història han estat i són els especialistes que acudeixen per a la direcció i confecció de la seva tesi doctoral en relació a les especialitats que en el nostre Departament s’exerceixen. Fins a l’actualitat s’han realitzat 14 tesis doctorals i més de 30 treballs de tesines.

– Publicacions i treballs realitzats en el Departament. Al llarg d’aquests anys s’han publicat, entre altres:

LLIBRES:
– Urgències en Traumatologia (2 edicions)
– Patologia de l’Aparell Extensor del Genoll (3 edicions)
– Tractat d’Infiltracions en l’Aparell Locomotor (4 edicions) espanyol, anglès, alemany.
– Endocrinologia Pediàtrica (3 edicions): tractament de les talles baixes, 16 capítols en diferents llibres i manuals de l’especialitat.

ÀREA DE DOCÈNCIA I RECERCA

– Més de 40 treballs en revistes indexades: Clinical Orthopaedics, Journal of Bone and Joint Surgery, Arthroscopy, The Hip.
– Més de 150 publicacions en revistes nacionals i internacionals.

Més de 200 conferències a càrrec de les diferents unitats en congressos nacionals i internacionals.

6 congressos internacionals i 3 congressos nacionals.

– Societat Espanyola de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (SECOT). Vicepresidència.
– Societat Espanyola de Traumatologia de l’Esport (SETRADE). Presidència.
– Societat Espanyola de Genoll. Presidència.
– Societat Espanyola de Maluc. Presidència.
– Societat Espanyola de Fixació Externa. Presidència.
– Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.
– Societat Catalana de Medicina de l’Esport.
– Societat Catalana de Traumatologia de l’*Esport.

Diverses societats científiques nacionals i internacionals han atorgat al llarg dels anys més de 40 premis a millors treballs de recerca i treballs clínics realitzats en el Departament.

Més de 400 participacions en presentacions de ponències, comunicacions, pòsters científics, etc.

– La majoria dels membres del staff ha rebut al llarg d’aquests anys l’honor del nomenament com: membres d’honor, membres corresponsals, fundadors, etc. de diverses societats nacionals i internacionals: espanyoles, portugueses, italianes, franceses, alemanyes, argentines, xilenes, mexicanes, equatorianes, americanes, etc.

– Els membres del staff pertanyen com a membres de la majoria de societats internacionals i nacionals com a membres d’honor, corresponsals, ordinaris, etc.

AADOS – Acadèmia Nord-americana de COT, Acadèmia Francesa, Italiana, Portuguesa, Alemanya, Suïssa, etc.
EFORT – Acadèmia Europea de COT.
EFOST – Acadèmia Europea de Traumatologia de l’Esport.
EAMS – Acadèmia Europea de Trasplantaments.
IEH – Índex d’Excel·lència Hospitalària. Premi per excel·lència en traumatologia 2016.

el departament ha dissenyat models específics que s’utilitzen en molts països, com són:
– Pròtesi de maluc d’última generació de materials.
– Pròtesi de genoll que restauren l’anatomia del genoll.
– Claus per a elongació i tractament de fractures.
– Fixadors externs específics per a l’allargament d’ossos.
– Sistemes de fixació de columna.

Estem realitzant la labor docent de formació d’especialistes, becaris i visitants externs en formació en tota l’àrea de l’especialitat.

El nostre quefer en aquesta àrea ens permet dir que per a cada plaça de mèdic MIR rebem una mitjana de més de 50 peticions per plaça.

Sol·licitud de becaris estrangers, sent la mitjana per una plaça de 20 sol·licituds.
Continuem realitzant les tesis, treballs de recerca i formació d’especialistes.
Aplicació de les últimes tecnologies.

[*] INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

(En cumplimiento del Reglamento UE 2016/679 de Protección de Datos)
Responsable del Tratamiento
Entidad a la que dirija su comunicación:
ICATME SERVICIOS MÉDICOS, S.L. NIF: B60094521
FUNDACIÓN ICATME NIF: G58159161
Dirección: Sabino Arana, 5-19, 2ª Pl. – 08028 Barcelona
Teléfono: 93.205.43.62.
Contacto DPD: protecciondatos@icatme.com
Finalidades: La recogida y tratamiento de los datos personales tiene como finalidad la atención y gestión de sus consultas, solicitudes, reclamaciones o sugerencias.

Legitimación y conservación: La base jurídica para el tratamiento de los datos es el consentimiento otorgado por el interesado al facilitar los datos.
En caso de no facilitar los datos necesarios no se podrá atender su solicitud. Los datos se conservarán mientras se mantenga le relación y no se solicite su supresión y en cualquier caso en cumplimiento de plazos legales de prescripción que le resulten de aplicación.
Destinatarios de cesiones: No se prevén cesiones de datos.
Derechos de los interesados: Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y la limitación u oposición dirigiéndose por escrito al Departamento de Protección de datos en Sabino Arana, 5-19, 2ª Pl. – 08028 Barcelona.
Los interesados tienen derecho a retirar el consentimiento prestado.
Los interesados tienen derecho a reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos www.agpd.es).