Medicina Regenerativa

CÈL·LULES MARE O
CÈL·LULES MESENQUIMALES

Què són les cèl·lules mare?

Les cèl·lules mare són cèl·lules humanes bàsiques amb el potencial de donar lloc a diferents tipus de cèl·lules, són cèl·lules indiferenciades. Les cèl·lules mare mesenquimales s’obtenen de teixit viu adult.

Les cèl·lules estromàtiques de medul·la òssia són les cèl·lules mare mesenquimales que, en l’entorn adequat, poden diferenciar-se en cèl·lules que formen part del sistema múscul-esquelètic.

Ajuden a crear noves cèl·lules en els teixits sans existents i poden ajudar a reparar els teixits en les estructures que estan lesionades o danyades, ja sigui os trabecular, tendó, cartílag articular o lligament.

Com obtenim les cèl·lules mesenquimales?

Les cèl·lules mesenquimales se solen obtenir de la medul·la òssia de la cresta ilíaca. A través d’un baratar inserit en la cresta ilíaca aspirem medul·la òssia que després tractarem a la sala blanca per a la seva posterior aplicació.

1. Concentrat de
medul·la òssia

Aquestes cèl·lules es poden concentrar o conrear. En cas de treballar amb un concentrat, aquest l’obtindrem immediatament després del centrifugat, podent-ho aplicar en el mateix acte quirúrgic.

2. Cèl·lules
mesenquimales

Aquestes cèl·lules es poden concentrar o conrear. En cas de treballar amb un concentrat, aquest l’obtindrem immediatament després del centrifugat, podent-ho aplicar en el mateix acte quirúrgic.

En quines situacions podem emprar les cèl·lules mesenquimales en el camp de la traumatologia?

Fractures, pseudoartrosis i osteonecrosis

El revestiment de les articulacions aquesta constituït per cartílag articular. La lesió del cartílag articular pot degenerar a artrosi/artritis i provocar dolor. Actualment es poden realitzar trasplantaments i empelts de cartílag per a emplenar aquests defectes.

Lesions cartilaginoses

El revestiment de les articulacions aquesta constituït per cartílag articular. La lesió del cartílag articular pot degenerar a artrosi/artritis i provocar dolor. Actualment es poden realitzar trasplantaments i empelts de cartílag per a emplenar aquests defectes.

Lesions tendinoses o lligamentoses

Permeten una curació més ràpida, actuant com a coadjuvant en el tractament agut de sutura o reparació de tendons, músculs i lligaments.

Patologia de columna

Les cèl·lules mesenquimales s'utilitzen per a ajudar a la fusió vertebral i també per a la reparació del cartílag degenerat.

Preguntes freqüents

Un tractament sol requerir d’1 a 3 injeccions. Es pot repetir cada 6 mesos – 1 any.

Sí, es pot usar tant en el tractament de l’artrosi com en el de les tendinitis i tendinopaties, en la literatura s’ha observat una millora mantinguda durant una mitjana mínima de 6 mesos – 1 any.

Millora en la majoria dels casos, segons hem comprovat amb la nostra experiència i el trobat en les revisions de la literatura mèdica publicada, el pacient nota una millora significativa durant un període mínim de 6 mesos – 1 any.

Contacta amb nosaltres

Medicina Regenerativa

CÉULAS MADRE O
CÉLULAS MESENQUIMALES

¿Qué son las células madre?

Las células madre son células humanas básicas con el potencial de dar lugar a diferentes tipos de células, son células indiferenciadas. Las células madre mesenquimales se obtienen de tejido vivo adulto.

Las células estromales de médula ósea son las células madre mesenquimales que, en el entorno adecuado, pueden diferenciarse en células que forman parte del sistema músculo-esquelético.

Ayudan a crear nuevas células en los tejidos sanos existentes y pueden ayudar a reparar los tejidos en las estructuras que están lesionadas o dañadas, ya sea hueso trabecular, tendón, cartílago articular o ligamento.

¿Cómo obtenemos las células mesenquimales?

Las células mesenquimales se suelen obtener de la médula ósea de la cresta ilíaca. A través de un trocar insertado en la cresta ilíaca aspiramos médula ósea que después trataremos en la sala blanca para su posterior aplicación.

1. Concentrado de
médula ósea

Estas células se pueden concentrar o cultivar. En caso de trabajar con un concentrado, este lo obtendremos inmediatamente después del centrifugado, pudiéndolo aplicar en el mismo acto quirúrgico.

2. Células
mesenquimales

Estas células se pueden concentrar o cultivar. En caso de trabajar con un concentrado, este lo obtendremos inmediatamente después del centrifugado, pudiéndolo aplicar en el mismo acto quirúrgico.

¿En qué situaciones podemos emplear las células mesenquimales en el campo de la traumatología?

Fracturas, pseudoartrosis y osteonecrosis

El revestimiento de las articulaciones esta constituido por cartílago articular. La lesión del cartílago articular puede degenerar a artrosis/artritis y provocar dolor. Actualmente se pueden realizar trasplantes e injertos de cartílago para rellenar estos defectos.

Lesiones cartilaginosas

El revestimiento de las articulaciones esta constituido por cartílago articular. La lesión del cartílago articular puede degenerar a artrosis/artritis y provocar dolor. Actualmente se pueden realizar trasplantes e injertos de cartílago para rellenar estos defectos.

Lesiones tendinosas o ligamentosas

Permiten una curación más rápida, actuando como coadyuvante en el tratamiento agudo de sutura o reparación de tendones, músculos y ligamentos.

Patología de columna

Las células mesenquimales se utilizan para ayudar a la fusión vertebral y también para la reparación del cartílago degenerado.

Preguntas frecuentes

Un tratamiento suele requerir de 1 a 3 inyecciones. Se puede repetir cada 6m – 1 año.

Sí, se puede usar tanto en el tratamiento de la artrosis como en el de las tendinitis y tendinopatías, en la literatura se ha observado una mejoría mantenida durante una media mínima de 6 meses – 1 año*.

Mejoría en la mayoría de los casos, según hemos comprobado con nuestra experiencia y lo encontrado en las revisiones de la literatura médica publicada, el paciente nota una mejoría significativa durante un período mínimo de 6 meses – 1 año*.

Contacta con nosotros